PT Simning

Utveckla dina vattenkunskaper med oss i Nybro simhall!

Med start hösten 2022, erbjuder Nybro simhall ett nytt koncept av personligt träning med fokus på simning.

Tjänsten går att köpa styckvis eller som ett paket. (Priser finns nedan)

Ett paket ser ut såhär:

30 Minuter introduktions möte (1-2 veckor innan första sim tillfället.)

Träff 1: Genomkoll av baskunskaper, flytläge och styrkor/svagheter

Träff 2: skräddarsydd lektion efter behov/mål.

Träff 3: skräddarsydd lektion efter behov/mål.

Träff 4: skräddarsydd lektion efter behov/mål, Bedömning av framsteg.

Hela processen ska helst ske inom 4 månader och kunden bör träna mellan varje tillfälle för att uppnå målen tillsammans med coachen.

Pris: Get started (4x60 minuter) - 1499kr, Styckpris (60 minuter) - 800kr, Duo (60 minuter) - 1200kr.

Boka: Mejl: Anton.persson@nybro.se Telefon: 0481-45077