NYBRO SIMHALL

Välkommen till vattnet, värmen och leken i Nybro Simhall

Restriktioner med anledning av Covid-19

Nybro kommun har beslutat att Nybro Simhall håller stängt till den 24/1 2021 utifrån de nya nationella allmänna råden och skärpta restriktioner från regeringen per 18/12. Datumet kan förskjutas utifrån Folkhälsomyndighetens beslut om allmänna råd.

Sedan 10/1 gäller den nya pandemilagstiftningen med begränsningar för de utrymmen som är öppna för besökare. I varje utrymme finns anslaget det maxantal som får vistas där, nedan finns en sammanställning. Besöksbegränsningar skall följas av dig som besökare och personalen har rätt att avvisa personer utifrån pandemilagstiftningens krav!

Actic har infört en begränsning av antalet personer som kan träna samtidigt utifrån maxtaket för Actic Nybro. Därför kan du som medlem, vid de tillfällen anläggningen är full, nekas inträde. När det finns ledig plats på anläggningen öppnar dörrarna som vanligt. Tänk på att du måste ha ett nyckelkort för att få tillträde.

Skolornas simundervisning återupptogs med start 11/1 och hanteras utifrån skolornas gällande regelverk. Simhallens simgrupper med simskolor, babysim och småbarnssim återstartar den 25/1. Datumet kan förskjutas utifrån myndigheternas beslut. Under simgrupperna kommer pandemilagens begränsningar att gälla, mer information kommer mailas ut till er som är anmälda. Det är ytterst viktigt att vi hjälps åt att följa regelverket för att vi ska kunna ha grupperna igång! Vid frågor och synpunkter får ni gärna maila simhallschef Michael Granstedt på michael.granstedt@nybro.se.

Vi har alla, var och en av oss, ett stort personligt ansvar.
Det är allvar nu. Tillsammans minskar vi smittspridningen i Kalmar län.

/Personalen Nybro Simhall

Välkommen att träna med hänsyn!

Actic håller öppet och vi ber dig träna med hänsyn, om du känner dig frisk – välkommen att träna!

  1. Byt om och duscha hemma
  2. Var extra noga med handhygien
  3. Var extra noga med rengöring av redskap och maskiner
  4. Håll avstånd till dina medtränare och vår personal
  5. Om du känner minsta symptom på sjukdom eller är osäker – vänligen stanna hemma!

Actic har justerade öppettider, vardagar 08:00-18:00, helg 10:00-13:00, nyckelgym 04:00-24:00. Omklädning och dusch sker hemma! En maxgräns på 8 personer i övre gymmet och 8 personer i nedre gymmet är införd! Vi sätter extra fokus på utökade städ och hygienrutiner. Gruppträning ska i möjligaste mån flyttas utomhus och där så inte är möjligt görs en tydlig förändring av antalet samt rutiner i samband med passen för att minimera smittspridning!

Allmänhetens bad håller stängt fr.o.m. 11/11 och minst till 24/1. Perioden kan förlängas utifrån beslut av Folkhälsomyndigheten.

Simskolor/Babysim återupptas från v.4. Särskilda förhållningsregler gäller vid besöket och kommer skickas ut via mail till samtliga anmälda under v.3.

Skolsim återupptogs 11/1 har hanteras utifrån skolornas gällande regelverk. Undervisningen genomförs som planerat.

Badkalas pausar under tiden skärpta allmänna råd gäller.

Simklubben pausar all vuxenverksamhet fr.o.m. 11/11. Barn och ungdomsverksamheten pausar från v.47. Klubben meddelar sina medlemmar när verksamheten återupptas och vilket regelverk som behöver följas.

Bastu, dusch och omklädning stängs av för allmänheten under tiden skärpta allmänna råd gäller.

Besöksbegränsningar per utrymme i Nybro Simhall i enlighet med pandemilagen. Totalt maxantal i anläggningen 168 personer.

Simhallen, Entréplan
Entréhall, 50 kvm, max 5 personer
Omklädningsrum herr & dam, 84 kvm, max 8 personer
Torkrum herr & dam, 20 kvm, max 2 personer 
Duschrum herr & dam, 30 kvm, max 3 personer
Bastu herr & dam, 17 kvm, Avstängd
Simbassäng/Hoppbassäng, 698 kvm, max 69 personer
Undervisningsbassäng, 247 kvm, max 24 personer
Småbarnspool, 120 kvm, max 12 personer
Bubbelpool, 25 kvm, Avstängd

Actic, Entréplan samt Källarplan
Gym ”övre”, 147 kvm, max 8 personer
Gym ”nedre”, 180 kvm, max 8 personer