Grodan (från 6 år)

Det året barnet fyller 6 år är hen välkommen att påbörja simskola Grodan. I simskola Grodan kommer ditt barn främst att få träna på att lära sig simma korrekt bröstsim.

Ingen förkunskap inom bentag krävs för att anmäla sig till simskola Grodan. Observera att gruppen innebär mycket repeterande träning av ben och armtag.

  • Grodan bedrivs med 2 lektioner i veckan på måndag och torsdagar under 8 veckor, totalt 16 lektioner. Varje lektion är 30 minuter.
  • Vi tar emot totalt 12 barn i varje grupp, med 2 simlärare vid varje lektion. föräldrar ska inte delta med barnen i vattnet under lektionstid.
  • Observera att vid bad före och efter simskolan krävs det att barnet har sällskap av badande simkunnig vuxen.

När: Måndagar och Torsdagar klockan 16:30-17:00, 17:05-17:35, 17:50-18:20 och 18:25-18:55 med start den 16 Oktober.

Pris: 16 gånger för 1264 kronor.

Anmälan: Anmälan öppnar den 30 September för barn skrivna i Nybro kommun. Övriga får anmäla sig i mån av plats från och med den 4 Oktober.

Anmälan och betalning