Grodan (från 6 år)

Det året barnet fyller 6 år är hen välkommen att påbörja simskola Grodan. I simskola Grodan kommer ditt barn främst att få träna på att lära sig simma korrekt bröstsim.

Ingen förkunskap inom bentag krävs för att anmäla sig till simskola Grodan. Observera att gruppen innebär mycket repeterande träning av ben och armtag.

  • Grodan bedrivs med 2 lektioner i veckan på måndag och torsdagar.
  • Varje lektion är 30 minuter och bedrivs vanligtvis i 10 veckor, observera ändringar.
  • Vi tar emot totalt 12 barn i varje grupp, med 2 simlärare vid varje lektion. Föräldrar ska inte delta med barnen i vattnet under lektionstid.
  • Observera att vid bad före och efter simskolan krävs det att barnet har sällskap av badande simkunnig vuxen.

När: Måndagar och Torsdagar klockan 16:30-17:00, 17:05-17:35, 17:50-18:20 och 18:25-18:55.

Pris: 1264 kronor för 16 gånger.

Anmälan och betalning