Guldfisken (från 7 år)

Det året barnet fyller 7 år och klarar kriterierna nedan är hen välkommen att anmäla sig till simskola Guldfisken. Här krävs det att barnet klarar av att simma 10m bröstsim på djupt vatten men behöver öva mer längdträning.

Är du osäker på om barnet uppnår dessa målen är ni välkomna att besöka simhallen och be någon i personalen om hjälp.

  • Simskolan Guldfisken bedrivs 1 gång i veckan i 8 veckor, varje lektion bedrivs i 30 minuter.
  • Det är 1 simlärare till totalt 6 stycken barn. Föräldrar ska inte delta med barnen i vattnet under lektionstid.
  • Vi simmar i 25 meters bassängen vilket innebär djupare vatten.
  • Vi tränar på de simmärken som är lämpliga för respektive barn. De simmärkena som barnen tar kan man köpa i kassan vid sista lektionstillfället.
  • Observera att vid bad före och efter simskolan krävs det att barnet har sällskap av badande simkunnig betalande vuxen.

När: Tisdagar klockan 16.30-17.00, 17.05-17.35, 17.50-18.20 med start den 10 Maj.

Pris: Sex gånger för 405 kronor.

Anmälan: Anmälan öppnar den 23 April för barn skrivna i Nybro kommun. Övriga får anmäla sig i mån av plats från och med den 27 April.

Anmälan och betalning