Guldfisken (från 7 år)

Det året barnet fyller 7 år och klarar kriterierna nedan är hen välkommen att anmäla sig till simskola Guldfisken. Här krävs det att barnet klarar av att simma 10m bröstsim på djupt vatten men behöver öva mer längdträning.

Är du osäker på om barnet uppnår dessa målen är ni välkomna att besöka simhallen och be någon i personalen om hjälp.

  • Simskolan Guldfisken bedrivs 1 gång i veckan.
  • Varje lektion är 30 minuter och bedrivs vanligtvis i 10 veckor, observera ändringar.
  • Det är 1 simlärare till totalt 6 stycken barn.
  • Vi simmar i 25 meters bassängen vilket innebär djupare vatten.
  • Vi tränar på de simmärken som är lämpliga för respektive barn. De simmärkena som barnen tar kan man köpa i kassan vid sista lektionstillfället.
  • Föräldrar ska inte delta med barnen i vattnet under lektionstid men vid bad före och efter simskolan krävs det att barnet har sällskap av badande simkunnig betalande vuxen.

När: Tisdagar klockan 16:45-17:15 eller 17:15-17:45 med start den v.34.

Pris: 632 kronor för 8 gånger.

Anmälan: Anmälan öppnar den 29/6 för boende i Nybro kommun. Övriga den 3/7.

Anmälan och betalning