Krabban (från 4 år)

Det året barnet fyller 4 år är hen välkommen att gå i simskola Krabban tillsammans med en deltagande vuxen. Ni kommer tillsammans att få träna vattenvana genom att leka mycket.

  • Krabban bedrivs med 1 lektion i veckan under 8 veckor. Varje lektion är 30 minuter.
  • Det är 1 simlärare vid varje lektion, en vuxen ska delta med barnet i vattnet under lektionstid.
  • Vi tar emot totalt 8 barn i varje grupp.
  • Observera att vid bad före och efter simskolan krävs det att barnet har sällskap av badande betalande simkunnig vuxen!

När: Onsdag klockan 15.30-16.00 samt 16:00-16:30 med start den 18 Oktober.

Pris: Åtta gånger för 1120 kronor.

Anmälan: Anmälan öppnar den 30 September för barn skrivna i Nybro kommun. Övriga får anmäla sig i mån av plats från och med den 4 Oktober.

Anmälan och betalning