Baddaren (från 5 år)

Det året barnet fyller 5 år är hen välkommen att gå i simskola Baddaren tillsammans med en medföljande vuxen.

Ni kommer tillsammans att få träna på att simma på rygg, hämta saker på botten i undervisningsbassängen och ta sig fram genom att öva olika tekniker. Vi kommer även testa på att doppa sig i den stora bassängen.

Observera att en medföljande vuxen medverkar i vattnet med barnet!

  • Baddaren bedrivs med 1 lektion i veckan under 8 veckor. Varje lektion är 30 min.
  • Det är 1 simlärare vid varje lektion, medföljande vuxen deltar med barnen i vattnet under lektionstid.
  • Vi tar emot totalt 8 barn i varje grupp.
  • Observera att vid bad före och efter simskolan krävs det att barnet har sällskap av badande simkunnig vuxen!

När: Onsdagar klockan 16.30-17:00, 17:00-17:30 med start den 18 Oktober.

Pris: Åtta gånger för 1120 kronor.

Anmälan: Anmälan öppnar den 30 September för barn skrivna i Nybro kommun. Övriga får anmäla sig i mån av plats från och med den 4 Oktober.

Anmälan och betalning