Bojen (från 8 år)

När barnet fyllt 8 år och klarat kriterierna för simmärket Guldfisken och kan simma 10 meter ryggsim på djupt vatten är hen välkommen att anmäla sig till simskola Bojen.

  • Simskola Bojen bedrivs med 1 lektion i veckan under 8 veckor. Varje lektion är 30 minuter.
  • Vi tar emot totalt 6 barn i varje grupp, det är 1 simlärare vid varje lektion. Föräldrar ska inte delta med barnen i vattnet under lektionstid.
  • Vår målsättning är att utveckla livsviktig vattenkunskap genom att träna mycket livräddning, såsom simning med livboj, förlängda armen, Klädsim, isflak, och lära barnen om bad/båt/is vett.
  • Vi kommer även att dyka/hoppa från kant och trampolin.
  • Observera att vid bad före och efter simskolan krävs det att barnet har sällskap av badande simkunnig vuxen.

När: Inställd pga lågt intresse, Vi kör istället en guldfisk extra samma tid.

Anmälan och betalning